QOOV@萬
s Z[u Ŏ l OU _
D X T R O TO1/3 QPT QW QT SU QO
Γc Q O O O PP TP X U U U
ʎR Q O O P PP SQ R S R S
ēc P O O O P S O P O O
X R Q O O PQ2/3 TW T PQ PS T
S P Q O QR2/3 PPV QT PV QP PT
R Q P P O U1/3 RR V R O V
inserted by FC2 system